Rozmowy w MEN o współpracy polsko-niemieckiej

Ambasador Niemiec w Polsce, Rolf Nikel spotkał się w piątek z wiceminister edukacji Marzenną Drab.

Głównym tematem rozmów w MEN była współpraca Polski i Niemiec w dziedzinie edukacji młodzieży. Spotkanie odbyło się na prośbę strony niemieckiej.

Mówiąc o przypadającym w tym roku jubileuszu 25-lecia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, Ambasador Nikel podkreślił ogromną rolę i znaczenie dotychczasowej współpracy obu krajów.

Rozmawiano także o kwestiach szkolnictwa zawodowego i działaniach podejmowanych przez organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Organizacja ta będzie świętować w tym roku ćwierćwiecze swojego istnienia.

Ambasador Nikel zainteresował się także prowadzonymi przez MEN szerokimi konsultacjami społecznymi dotyczącymi zmian w systemie oświaty, w tym nauczania języków obcych, szczególnie języka niemieckiego.

Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN wyraziła troskę o zapewnienie dostępu do nauki języka polskiego na wszystkich poziomach w systemach edukacji poszczególnych krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec. Wiceminister Drab zaapelowała także o wsparcie oświaty polonijnej. Wskazała przy tym na systemowe rozwiązania prawne i organizacyjne stosowane w polskim systemie oświaty w odniesieniu do mniejszości narodowych.

– Jestem przekonana o potrzebie kontynuowania polsko-niemieckiego dialogu w celu rzeczywistego wypełnienia zobowiązań traktatowych wobec Polonii i Polaków mieszkających w Niemczech w zakresie nauczania języka polskiego – podkreśliła wiceminister Marzenna Drab.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

men

źródło

admin