Wizyta szefowej MEN na Podlasiu

Planowane zmiany w oświacie to główny temat wizyty minister Anny Zalewskiej w Suwałkach i Białymstoku.

W piątek, minister edukacji Anna Zalewska rozmawiała z nauczycielami i dyrektorami szkół podczas spotkania w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Poruszono m.in. temat nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela, zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków, planów wprowadzenia możliwości odwołania się od wyniku matury oraz likwidacji sprawdzianu dla szóstoklasistów.

Z kolei popołudniu w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim szefowa MEN spotkała się z nauczycielami białostockich szkół oraz lokalnymi samorządowcami.

Rozmawiano na temat zmian w polskim systemie edukacji. Minister Anna Zalewska wysłuchała m.in. propozycji dotyczących zmiany obliczania subwencji oświatowej. Szefowa MEN zapowiedziała również, że tematyka szkolnictwa specjalnego będzie głównym tematem wojewódzkiej debaty oświatowej na Podlasiu. Będzie to jedno ze spotkań w ogólnopolskich konsultacji społecznych „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

men

źródło

admin