Przedstawiciele Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych z wizytą w MEN.

Marzenna Drab Sekretarz Stanu w MEN spotkała się wczoraj z przedstawicielami Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

Tematem wizyty u wiceminister edukacji było omówienie zagadnień związanych z działalnością Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych w kraju oraz na poziomie międzynarodowym. Rozmawiano w szczególności na temat zaangażowania Rady w europejski proces usystematyzowanego dialogu z młodzieżą.

Uczestnicy wyrazili także zainteresowanie dalszą współpracą na rzecz budowania korzystnych warunków do życia dla młodych ludzi w Polsce.

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych (PROM) to ogólnopolska federacja stowarzyszeń skupiających młodzież i osoby pracujące na jej rzecz. Organizacja została powołana w 2011 roku jako samorządny, niezależny od Rządu RP, dobrowolny i działający w celach niezarobkowych związek stowarzyszeń organizacji młodzieżowych oraz organizacji zrzeszających młodzież.

PROM jest oficjalnym przedstawicielem polskiej młodzieży podczas Unijnych Konferencjach Młodzieży. Współpracuje m.in. z Radą Działalności Pożytku Publicznego, Grupą Wyszehradzką oraz Europejskim Forum Młodzieży.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

men

źródło

admin