Sport w szkole – debata z udziałem ministrów sportu i edukacji.

– Propozycje z dzisiejszego spotkania zostaną uwzględnione w ramach konsultacji o dobrych zmianach w edukacji – powiedziała szefowa MEN.

Minister Anna Zalewska wzięła dziś udział w debacie „Kształcenie dzieci i młodzieży w ramach zajęć wychowania fizycznego”. Spotkanie zorganizowano wspólnie z Ministrem sportu i turystyki Witoldem Bańką. W debacie uczestniczył także wiceminister Maciej Kopeć.

O przyszłości lekcji WF-u w szkole Ministrowie edukacji i sportu rozmawiali z nauczycielami oraz trenerami sportowymi.

– Tematyka spotu i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży nie może pozostać wyłączona z dyskusji o zmianach w systemie oświaty – podkreśliła Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej. – Mam nadzieję, że podczas dzisiejszego spotkania wskażemy takie rozwiązania, które poddamy pod konsultacje społeczne – dodała szefowa MEN.

W ramach debaty omawiano m.in. prowadzenie lekcji wychowania fizycznego we wczesnym etapie edukacyjnym oraz pomysł stworzenia Narodowej Bazy Talentów. Miałaby ona powstać w porozumieniu z warszawską Akademią Wychowania Fizycznego i Ministerstwem Edukacji Narodowej. Propozycja dotyczy wprowadzenia podstawowych testów sprawnościowych dla uczniów. Stałyby się one standardem w polskich szkołach. Wyniki uzyskiwane przez uczniów mogłyby być wprowadzane do systemu informatycznego. Pozwoliłoby to na szybkie odkrywanie młodych talentów sportowych.

– Stworzenie bazy talentów pozwoli nam także na dokładne poznanie i zdiagnozowanie stanu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży – podkreślił Witold Bańka, minister sportu i turystyki.

Minister edukacji i Minister sportu rozmawiali również o pomyśle powrotu do funkcjonowania Szkolnych Klubów Sportowych (SKS). Zdaniem uczestników spotkania SKS-y pozwoliłyby na wzmocnienie roli nauczyciela i trenera prowadzącego zajęcia z młodzieżą.

– SKS-y będą stanowiły jeden z fundamentów spójnej koncepcji szkoleniowej – powiedział minister sportu Witold Bańka.

Poruszono także temat urealnienia trzeciej i czwartej godziny wychowania fizycznego w szkołach. Istotna była również kwestia wzmocnienia roli szkół jako lokalnych centrów aktywności fizycznej.

– Chcemy, aby organy prowadzące decydowały o tym jak będzie wyglądała czwarta godzina lekcji wychowania fizycznego. Pozwoli to na umożliwienie uczniom zorganizowania takich zajęć, które realnie ich interesują – powiedziała Minister Anna Zalewska. – Ważne jest, aby szkolne sale sportowe tętniły życiem i funkcjonowały także popołudniami – dodała szefowa MEN.

W dyskusji istotny był głos środowiska nauczycielskiego i trenerskiego. Uczestnicy podkreślali jak istotne jest wzmocnienie roli sportu w życiu uczniów.

– Najważniejszą kwestią jest zaszczepienie chęci rywalizacji sportowej wśród młodych ludzi – powiedział Piotr Majewski, nauczyciel i trener polskiej reprezentacji we florecie. – Widzimy odwracanie się dzieci od sportu i rywalizacji sportowej i to trzeba zmienić – dodał Piotr Majewski.

Minister edukacji podkreśliła, że wszystkie wnioski i pomysły, które zostały poruszone przez uczestników dzisiejszej debaty zostaną uwzględnione w trwającej ogólnopolskiej debacie „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana”.

– Do końca czerwca czekamy na konkretne propozycje na temat zmian w polskim systemie edukacji – dodała Anna Zalewska.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

men

źródło

admin