Konferencja „Depresja dzieci i młodzieży – porozmawiajmy”

Depresja – co pomoże lepiej zrozumieć problem? Gdzie szukać podstawowych informacji, na jakie sygnały zagrożenia chorobą powinni zwracać uwagę nauczyciele i rodzice? W jaki sposób udzielać wsparcia osobom chorym?

12 czerwca 2017 r. odbyła się w Ośrodku Rozwoju Edukacji konferencja „Depresja dzieci i młodzieży – porozmawiajmy”, która została zorganizowana przez Wydział Wychowania i Profilaktyki (WWP) we współpracy z Biurem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce oraz Instytutem Psychiatrii i Neurologii (IPiN).

Celem konferencji było dostarczenie wiedzy dotyczącej profilaktyki depresji wśród dzieci i młodzieży oraz istoty samej choroby, jak również zwrócenie uwagi na możliwości przeciwdziałania samobójstwom uczniów. Zaprezentowany został także projekt profilaktyczny „Czarne fale”.

Uczestnikami konferencji byli pracownicy systemu oświaty, w większości wychowawcy, specjaliści szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Konferencję otworzyła wicedyrektor ORE Marzenna Habib, która powitała uczestników i zaproszonych gości: przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej – Agnieszkę Zielińską, Naczelnik w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego oraz Magdalenę Wantołę-Szumerę, a także dr hab. n. med. Annę Oblacińską profesor Instytutu Matki i Dziecka oraz Wisławę Ostręgę. W trakcie swojego wystąpienia zwróciła uwagę m.in. na rangę tematu oraz potrzebę podejmowania przez szkoły i placówki oświatowe zadań związanych z profilaktyką depresji wśród dzieci i młodzieży.

Podczas konferencji wystąpili specjaliści z IPiN: dr hab. n. med. Barbara Remberk, dr hab. n. hum. Krzysztof Ostaszewski, Ewa Poradowska oraz dr Paulina Karwowska – Dyrektor Biura WHO w Polsce, Joanna Szymańska i Dorota Macander – kierownik WWP ORE.

Uczestnicy konferencji mieli okazję zadać pytania podczas dyskusji panelowej, z udziałem wszystkich prelegentów, moderowanej przez Dorotę Macander.

Wszyscy otrzymali nieodpłatnie pakiet materiałów edukacyjnych.

Informujemy, że publikacje książkowe dystrybuowane podczas konferencji są również dostępne do pobrania w wersji PDF na stronie ORE:

Prezentacje multimedialne udostępnione przez prelegentów zostaną zamieszczone wkrótce na stronie Wydziału Wychowania i Profilaktyki.

Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Pani Marzenna Habib
dr Paulina Karwowska Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce
dr hab. n. med. Barbara Remberk Instytut Psychiatrii i Neurologii
dr hab. n. hum. Krzysztof Ostaszewski Instytut Psychiatrii i Neurologii
Ewa Poradowska Instytut Psychiatrii i Neurologii
Joanna Szymańska
Dorota Macander kierownik Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji
od lewej dr hab. n. med. Barbara Remberk Instytut Psychiatrii i Neurologii, Joanna Szymańska, Ewa Poradowska Instytut Psychiatrii i Neurologii, dr Paulina Karwowska Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce, dr hab. n. hum. Krzysztof Ostaszewski Instytut Psychiatrii i Neurologii, Dorota Macander kierownik Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji
od lewej dr hab. n. med. Barbara Remberk Instytut Psychiatrii i Neurologii, Joanna Szymańska, Ewa Poradowska Instytut Psychiatrii i Neurologii, dr Paulina Karwowska Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce, dr hab. n. hum. Krzysztof Ostaszewski Instytut Psychiatrii i Neurologii, Dorota Macander kierownik Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji, Agnieszka Zielińska Ministerstwo Edukacji Narodowej
uczestnicy konferencji
od lewej dr hab. n. med. Barbara Remberk Instytut Psychiatrii i Neurologii, Joanna Szymańska, Ewa Poradowska Instytut Psychiatrii i Neurologii, dr Paulina Karwowska Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce, dr hab. n. hum. Krzysztof Ostaszewski Instytut Psychiatrii i Neurologii, Dorota Macander kierownik Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji
ore

źródło

admin