Program współpracy MEN z organizacjami pozarządowymi – zapraszamy do konsultacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało dziś do konsultacji z partnerami społecznymi projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2017 – 2020.

W projekcie dokumentu podkreślamy, że organizacje pozarządowe pełnią niezwykle ważną funkcję, zarówno wobec administracji publicznej, jak również szkół i placówek, w realizacji polityki oświatowej państwa. Programy, które są realizowane przez organizacje pozarządowe, mają znaczący wpływ na polską szkołę, nauczycieli i młodzież.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało program dostrzegając w organizacjach pozarządowych ważnego społecznego partnera wspierającego edukacyjną, wychowawczą i profilaktyczną działalność szkół i placówek systemu oświaty.

Projekt programu jest dostępny na stronie BIP MEN. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem dokumentu.

[contact-form-7]

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

men

źródło

admin