20 milionów złotych na II edycję Uniwersytetu Młodego Odkrywcy

Uniwersytety Trzeciego Wieku, Naukobus i Uniwersytety Młodego Odkrywcy – to trzy z programów MNiSW, wspierające ideę społecznej odpowiedzialności. Wpisują się one w założenia strategii dla nauki i szkolnictwa wyższego, która zakłada wyrównywanie szans edukacyjnych wśród różnych grup społecznych i wiekowych, upowszechnianie i popularyzację nauki, a także rozwijanie szerokiego forum aktywności społecznej.

źródło

admin