Nowa publikacja „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce”

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE), realizując zadanie polegające na jak najszerszym upowszechnianiu wiedzy o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka (WWRD), zaprasza wszystkich zainteresowanych do lektury nowej publikacji wydanej pod redakcją Jolanty Rafał-Łuniewskiej. Mamy nadzieję, że z zebranymi tam materiałami zapoznają się nie tylko specjaliści czy nauczyciele – członkowie zespołów WWRD, lecz także rodzice małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością. Publikacja może posłużyć jako inspiracja do uważnej obserwacji dziecka i jego rozwoju, a w razie zauważenia niepokojących symptomów – do poszukiwania optymalnego wsparcia. Opisano w niej zjawiska, na które rodzice i opiekunowie powinni być szczególnie wyczuleni na początku drogi rozwojowej swojego dziecka.

ore

źródło

admin