Szkoła Laboratorium. Od działań autorskich do pedagogii źródeł

Staraniem Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, w nakładzie tysiąca egzemplarzy, ukazała  się najnowsza książka autorstwa Profesora Aleksandra Nalaskowskiego „Szkoła Laboratorium. Od działań autorskich do pedagogii źródeł”. Pozycja ta jest owocem współpracy pomiędzy Autorem a Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, który sfinansował przygotowanie i wydanie publikacji.

źródło

admin