Wyjazdy i przyjazdy studentów i pracowników uczelni w ramach Erasmus+ w edycji 2015

Dane statystyczne dotyczące wyjazdów i przyjazdów studentów i pracowników z/do Polski w ramach programu Erasmus+ w projektach mobilności z krajami programu oraz krajami partnerskimi zaakceptowanych w roku 2015 (wg stanu na 08.03.2018). Większość wyjazdów/ przyjazdów miała miejsce w roku akademickim 2015/16. Tabele referencyjne [XLS] Współpraca z krajami programu (KA103): Wyjazdy studentów z Polski za granicę […]

photo_large

źródło

admin