Nauczyciele akademiccy w Europie

W ostatnich latach szkolnictwo wyższe doświadczyło zasadniczych zmian. Wzrosła liczba studentów, powstały nowe rodzaje szkół wyższych, a same uczelnie podlegały zmianom strukturalnym i organizacyjnym. Pojawiły się nowe rozwiązania w zakresie finansowania uczelni, rozbudowano systemy zapewniania jakości. Zmiany te prowadziły do… Continue Reading

Publikacja jubileuszowa Polskiego Biura Eurydice

Tom rocznicowy zawiera wybór artykułów opracowanych przez ekspertów Polskiego Biura Eurydice w następujących obszarach tematycznych nawiązujących do wspólnych europejskich priorytetów edukacyjnych: Wczesna edukacja i opieka Przedwczesne kończenie nauki Zawód nauczyciela Edukacja językowa Szkolnictwo wyższe. W publikacji dwudziestolecia Eurydice można również… Continue Reading

Wyniki badania PISA 2015

Polscy uczniowie osiągnęli wyniki powyżej średniej OECD we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem PISA. Polacy zajęli 10 miejsce w Unii Europejskiej w rozumowaniu w naukach przyrodniczych, 4 w czytaniu i interpretacji i 6 w matematyce. Jednak ich wyniki są niższe… Continue Reading

Monitor Edukacji 2016

Raport Komisji Europejskiej  The Education and Training Monitor 2016  to piąte wydanie corocznej publikacji mającej na celu monitorowanie stanu edukacji i szkoleń w Europie. Monitor jest przeznaczony dla polityków edukacyjnych i informuje o najnowszych trendach oraz reformach w 28 krajach… Continue Reading