Monitor edukacji 2017

Najnowszy Monitor Edukacji i Szkoleń 2017 Komisji Europejskiej wpisuje się w debatę dotyczącą realizacji priorytetów europejskich w dziedzinie edukacji i szkoleń oraz informuje o postępie jaki dokonały poszczególne kraje w osiąganiu wspólnych celów europejskich sformułowanych w strategiach „Europa 2020” oraz… Continue Reading

Edukacja obywatelska w Europie

Nowy raport Eurydice odpowiada na podstawowe pytania dotyczące nauczania edukacji obywatelskiej: Jak jest definiowana i nauczana edukacja obywatelska w szkołach w Europie? Jak oceniani są uczniowie i czy zdobywają wiedzę obywatelską także poza murami szkoły? Jak przygotowywani są  nauczyciele do… Continue Reading

Kształcenie nauczycieli w Finlandii

Informacje na temat kształcenia przyszłych nauczycieli w Finlandii można znaleźć w raporcie Polskiego Biura Eurydice, który został opracowany na podstawie bazy danych „Countries” (Systemy edukacji on line). W raporcie można znaleźć informacje dotyczące: rodzajów nauczycieli kształcenia nauczycieli na potrzeby poszczególnych… Continue Reading

Uwarunkowania studiowania za granicą

Raport Tablica wyników mobilności studentów. Uwarunkowania studiowania za granicą informuje o postępie, jaki odnotowano w poszczególnych krajach w upowszechnianiu i ułatwianiu wyjazdów młodzieży na studia zagraniczne. Mobilność służy indywidualnemu rozwojowi studentów, zarówno w sferze społecznej, jak i akademickiej, i stanowi czynnik… Continue Reading

Nauczyciele akademiccy w Europie

W ostatnich latach szkolnictwo wyższe doświadczyło zasadniczych zmian. Wzrosła liczba studentów, powstały nowe rodzaje szkół wyższych, a same uczelnie podlegały zmianom strukturalnym i organizacyjnym. Pojawiły się nowe rozwiązania w zakresie finansowania uczelni, rozbudowano systemy zapewniania jakości. Zmiany te prowadziły do… Continue Reading