Kariera zawodowa nauczycieli w Europie

Kariera zawodowa nauczycieli w Europie: początki pracy zawodowej, awans i system wsparcia Eurydice opublikowała nowy raport dotyczący różnych aspektów zawodu nauczyciela w Europie Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support. Nauczyciele odgrywają kluczową rolę w systemach edukacji. Raport Eurydice… Continue Reading

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

Rok 2018 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego (ERDK). Jego hasło przewodnie brzmi: Nasze dziedzictwo: gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością. W ramach obchodów ERDK zorganizowanych zostanie szereg wydarzeń  na poziomie centralnym, krajowym i regionalnym. Beneficjenci programu Erasmus+ mogą ubiegać… Continue Reading

Brief – o edukacji obywatelskiej

Najnowszy Brief dotyczący nauczania edukacji obywatelskiej w szkołach w Europie podsumowuje wnioski z obszernego raportu o tej samej tematyce, który ukazał się na jesieni 2017r. Brief koncentruje się na następujących zagadnieniach: Reformy w zakresie polityki dotyczącej edukacji obywatelskiej w szkołach… Continue Reading

Brief – o edukacji obywatelskiej

Najnowszy Brief dotyczący nauczania edukacji obywatelskiej w szkołach w Europie podsumowuje wnioski z obszernego raportu o tej samej tematyce, który ukazał się na jesieni 2017r. Brief koncentruje się na następujących zagadnieniach: Reformy w zakresie polityki dotyczącej edukacji obywatelskiej w szkołach… Continue Reading

Zapowiedzi wydawnicze 2018

  Zapraszamy do zapoznania się zapowiedziami wydawniczymi Eurydice na rok 2018: W języku angielskim (w nawiasie podajemy przybliżony termin publikacji): The Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support 2018 – raport dotyczy różnych aspektów kariery zawodowej nauczyciela w Europie… Continue Reading

Monitor edukacji 2017

Najnowszy Monitor Edukacji i Szkoleń 2017 Komisji Europejskiej wpisuje się w debatę dotyczącą realizacji priorytetów europejskich w dziedzinie edukacji i szkoleń oraz informuje o postępie jaki dokonały poszczególne kraje w osiąganiu wspólnych celów europejskich sformułowanych w strategiach „Europa 2020” oraz… Continue Reading