Mamy kategorię A

instytut badan edukacyjnych

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych oceniła blisko tysiąc jednostek naukowych, działających w naszym kraju. KEJN zdecydował się przyznać Instytutowi Badań Edukacyjnych kategorię A. źródło

Bez kategorii

Kończymy misję w Macedonii

instytut badan edukacyjnych

Kończymy misję w Macedonii Przez ostatnie dwa lata byliśmy regularnymi gośćmi w Skopje. W tym tygodniu kończymy naszą misję. 10 października, w czasie konferencji zamykającej, podsumowaliśmy dokonania projektu realizowanego z ramach pomocy bliźniaczej (twinning), finansowanego ze środków Komisji Europejskiej. źródło

Bez kategorii

Praskie kwalifikacje

instytut badan edukacyjnych

W tym wydarzeniu wezmą eksperci z siedmiu krajów, my występujemy w charakterze partnera. Mamy przyjemność zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji pt. „Including non-formal sector qualifications in the national qualifications framework – the experiences and solutions of 7 European countries”,… Continue Reading

Bez kategorii

Goście z Estonii

instytut badan edukacyjnych

Wymieniamy doświadczenia dotyczące nauczania matematyki, podstaw programowych i mierzenia umiejętności matematycznych. Gości w Instytucie Badań Edukacyjnych przywitał Dyrektor dr hab Piotr Mikiewicz. źródło

Bez kategorii

Education czyli Edukacja

instytut badan edukacyjnych

Redakcja kwartalnika naukowego EDUKACJA zaprasza do lektury wydania specjalnego EDUKACJA. An interdisciplinary approach. W najnowszym tomie naszego pisma prezentujemy anglojęzyczne wersje najciekawszych artykułów opublikowanych w EDUKACJI w latach 2015–2016. Zostały one poświęcone modelom organizacyjnym gimnazjów w Polsce, okolicznościom towarzyszącym wczesnemu… Continue Reading

Bez kategorii

Nasi ludzie w ECVET

instytut badan edukacyjnych

Agata Poczmańska i Wojciech Stęchły zostali powołani do grupy ekspertów ECVET, czyli europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym. źródło

Bez kategorii