Education czyli Edukacja

instytut badan edukacyjnych

Redakcja kwartalnika naukowego EDUKACJA zaprasza do lektury wydania specjalnego EDUKACJA. An interdisciplinary approach. W najnowszym tomie naszego pisma prezentujemy anglojęzyczne wersje najciekawszych artykułów opublikowanych w EDUKACJI w latach 2015–2016. Zostały one poświęcone modelom organizacyjnym gimnazjów w Polsce, okolicznościom towarzyszącym wczesnemu… Continue Reading

Bez kategorii

Nasi ludzie w ECVET

instytut badan edukacyjnych

Agata Poczmańska i Wojciech Stęchły zostali powołani do grupy ekspertów ECVET, czyli europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym. źródło

Bez kategorii

Wiele zrobiliśmy, ale wiele przed nami

instytut badan edukacyjnych

Jesteśmy na półmetku naszego zadania, czyli wsparcia pierwszego etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Dlatego spotkaliśmy się z naszymi partnerami, żeby przedyskutować to co się wydarzyło przez ostatnie prawie półtora roku i jakie mamy plany na przyszłość. źródło

Bez kategorii

Goście z Azerbejdżanu

instytut badan edukacyjnych

To między innymi w Baku dokonała się przemiana Cezarego Baryki z „Przedwiośnia”. Teraz być może role się odwrócą. Do Polski przyjechała delegacja z Azerbejdżanu, aby podpatrywać nasz system szkolnictwa wyższego. źródło

Bez kategorii

Dziękujemy za ostatnie dwa lata!

instytut badan edukacyjnych

Po raz ostatni zebrała się Rada Naukowa Instytutu Badań Edukacyjnych w dotychczasowym składzie. Była to okazja, żeby podziękować ekspertom za wkład w pracę IBE. Dyrektor Instytutu, dr Piotr Stankiewicz wraz z dyrektorem naukowym IBE, dr hab. Piotrem Mikiewiczem złożyli na… Continue Reading

Bez kategorii

Młodzi Polacy będą w przyszłości ponosić większe ryzyko finansowe niż ich rodzice

instytut badan edukacyjnych

Młodzież już teraz gospodaruje pieniędzmi: podejmują decyzje finansowe robiąc zakupy w Internecie, wybierając taryfę  telefonów komórkowych, część z nich korzysta już z usług bankowych. Stąd opinia socjologów, że w przyszłości młodzi ludzie będą odważniejsi w obrocie pieniędzmi. Swoje przypuszczenia opierają… Continue Reading

Bez kategorii