Edukacja – the best of

instytut badan edukacyjnych

Redakcja kwartalnika EDUKACJA zaprasza do lektury najnowszego wydania w języku angielskim. Znalazły się w nim najciekawsze artykuły opublikowane w ubiegłych latach. Zostały one poświęcone modelom organizacyjnym gimnazjów w Polsce, okolicznościom towarzyszącym wczesnemu rozpoczęciu edukacji oraz osiągnięciom dzieci w pierwszych latach… Continue Reading

Bez kategorii

Pierwsze spotkanie nowej Rady Naukowej IBE

instytut badan edukacyjnych

Po raz pierwszy spotkali się w komplecie. 27 października miało miejsce inaugurujące posiedzenie Rady Naukowej IBE kadencji 2017-2021.  Podczas spotkania ukonstytuowało się Prezydium Rady. Funkcję przewodniczącej pełnić będzie prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik. Na stanowisko zastępcy przewodniczącej wybrani zostali: prof. dr… Continue Reading

Bez kategorii

Mamy kategorię A

instytut badan edukacyjnych

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych oceniła blisko tysiąc jednostek naukowych, działających w naszym kraju. KEJN zdecydował się przyznać Instytutowi Badań Edukacyjnych kategorię A. źródło

Bez kategorii

Kończymy misję w Macedonii

instytut badan edukacyjnych

Kończymy misję w Macedonii Przez ostatnie dwa lata byliśmy regularnymi gośćmi w Skopje. W tym tygodniu kończymy naszą misję. 10 października, w czasie konferencji zamykającej, podsumowaliśmy dokonania projektu realizowanego z ramach pomocy bliźniaczej (twinning), finansowanego ze środków Komisji Europejskiej. źródło

Bez kategorii

Praskie kwalifikacje

instytut badan edukacyjnych

W tym wydarzeniu wezmą eksperci z siedmiu krajów, my występujemy w charakterze partnera. Mamy przyjemność zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji pt. „Including non-formal sector qualifications in the national qualifications framework – the experiences and solutions of 7 European countries”,… Continue Reading

Bez kategorii