728 x 90

Obowiązki księgowe przy obsłudze funduszy inwestycyjnych

Obowiązki księgowe przy obsłudze funduszy inwestycyjnych

Przedsiębiorstwa szukające sposobów na pomnożenie swojego kapitału coraz częściej decydują się na skorzystanie z możliwości, jaki stwarzają fundusze inwestycyjne. Poszczególne fundusze mogą się różnić między sobą takimi kwestiami jak kryterium obszaru inwestycji, jej celu oraz form uczestnictwa. Ponieważ przepisy podatkowe związane z taką formą inwestowania środków pieniężnych są szczególnie zawiłe, pomocne jest zatrudnienie doświadczonych pracowników do obsługi procesów księgowych w takich funduszach. Utworzenie specjalnego Działu Księgowości Inwestycyjnej wiąże się ze znacznymi kosztami dla danej firmy. Dlatego też wiele przedsiębiorców decyduje się zlecić zadania związane z księgowością inwestycyjną zewnętrznym biurem rachunkowym. Jeśli nawiąże się współpracę z właściwą firmą, to outsourcing przyniesie nam wymierne korzyści.

Obowiązki księgowego przy obsłudze funduszy inwestycyjnych

Księgowanie kwestii dotyczących funduszy inwestycyjnych jest ogromnym zadaniem, które zazwyczaj rozdziela się pomiędzy kilku lub nawet kilkunastu pracowników. Wszystko zależy od rozmiarów firmy oraz wysokości zainwestowanego kapitału. Pracę takich księgowych możemy podzielić na kilka głównych obszarów. Jednym z najważniejszych jest prawidłowego ujmowanie wszystkich operacji związanych z funduszem w jego wycenie. Chodzi między innymi o takie wydarzenia jak nabywanie instrumentów finansowych, otrzymywanie dywidend, rozliczanie wszelkich zobowiązań i należności. Muszą również zwrócić uwagę na wejście do funduszu każdego nowego inwestora oraz poprawne naliczenia rezerw na koszty. Na podstawie wszystkich tych informacji ustala się, ile wynosi wartość jednostek funduszu inwestycyjnego. Ta wycena jest następnie publikowana na rynku i określa, ile potencjalny inwestor musi wydać, aby zakupić jednostkę takiego funduszu inwestycyjnego. Księgowi funduszu zajmują się również przygotowywaniem sprawozdań finansowych oraz innych raportów. Odpowiedzialni są również za obsługę audytów i kontrolowanie limitów inwestycyjnych funduszu.

Komu opłaca się zatrudnienie księgowych do spraw funduszy inwestycyjnych?

Tego typu księgowi są zatrudniani przede wszystkim w różnych funduszach inwestycyjnych. Wiele innych firm finansowych również decyduje się na korzystanie z usług księgowych doświadczonych w prowadzeniu rozliczeń funduszy inwestycyjnych. Pozwala im to skuteczniej inwestować środki pieniężne. Proces wyceny aktywów firmy musi być przeprowadzany zgodnie z jej polityką rachunkowości oraz w pełnym porozumieniu z Depozytariuszem. To z nim są również ustalane zasady, na których prowadzona jest rachunkowość danych funduszy inwestycyjnych. Księgowość funduszy inwestycyjnych opiera się na podstawowych zasadach księgowości. Wyróżnia się tym, że dotyczy bardzo specyficznego zakresu działań. Większość funduszy jest wyceniana i publikowana każdego dnia. Sprawia to, że praca takich księgowych jest wyjątkowo intensywna i wymagająca.

Wszystko to sprawia, że specjalista ds. funduszy inwestycyjnych jest niezwykle docenianym i poszukiwanym pracownikiem. Przekłada się to oczywiście na wysokość zarobków, które mogą stanowić duże obciążenie dla niektórych pracodawców. Dobrym wyjściem z tej sytuacji jest nawiązanie współpracy z profesjonalnym biurem rachunkowym, które efektywnie zajmie się księgowością funduszy inwestycyjnych w naszej firmie firmy. Outsourcing obowiązków księgowych jest atrakcyjną opcją nie tylko dla mniejszych przedsiębiorstw, ale również dla dużych spółek. Obniżymy ponoszone przez nas koszty i jednocześnie zwiększymy szansę na wypracowanie dobrych zysków z inwestycji w fundusze inwestycyjne.

źródło: mddp-outsourcing.pl – biuro podatkowe Katowice

Najnowsze wpisy