728 x 90

Przemysł 4.0 – jak podnieść konkurencyjność swojego zakładu, wykorzystując nowoczesne urządzenia do obróbki metali?

Przemysł 4.0 – jak podnieść konkurencyjność swojego zakładu, wykorzystując nowoczesne urządzenia do obróbki metali?

Świat XXI wieku to epoka, w której nowoczesne technologie są immanentną częścią naszego życia niezależnie od tego, czy mowa o robieniu zakupów, kontaktach ze znajomymi lub prowadzeniu biznesu. Nowoczesne rozwiązania komputerowe są bardzo pomocne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, pozwalając na optymalizację kosztów oraz ekspansję rynkową. Internet of Things (IoT), robotyzacja, automatyzacja procesów to elementy charakterystyczne dla Przemysłu 4.0.

Czym właściwie jest Przemysł 4.0, czyli kilka słów o nowoczesnej gospodarce

Przemysł 4.0 jest koncepcją dotyczącą funkcjonowania gospodarki, która stanowi niejako odpowiedź na rozwój nowoczesnych technologii. W przypadku przedsiębiorstw zajmujących się profesjonalną obróbką metali, wykorzystanie rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0. może polegać np. na:

  • kompleksowej integracji systemów i tworzeniu sieci powiązań oraz wymiany kluczowych informacji między poszczególnymi dziedzinami przedsiębiorstwa (np. logistyka, produkcja, sprzedaż, gospodarka magazynowa),
  • sprzężeniu działań wykonywanych przez pracowników oraz maszyny.

Kluczem do wdrożenia założeń koncepcji Przemysłu 4.0. są nowoczesne systemy komputerowe, które umożliwiają automatyzację pracy (przede wszystkim dotyczy to monotonnych, powtarzalnych zadań) oraz analizę dużych zbiorów danych. Przykładem takich rozwiązań w przedsiębiorstwie z branży metalowej jest stosowanie m.in. pras krawędziowych firmy BAYKAL czy nowoczesnych wycinarek laserowych produkcji Baykal lub Mitsubishi Electric, które są wyposażone w zaawansowane systemy sterowania z elementami AI – sztucznej inteligencji.

Dzięki takim urządzeniom możliwe jest utworzenie w firmie stanowisk zrobotyzowanych, które mogą nawet dwukrotnie zwiększyć efektywność produkcji przedsiębiorstwa. Stanowiska zrobotyzowane firmy Polteknik mają wiele zalet z punktu widzenia firmy: pozwalają one na integrację różnych procesów w przedsiębiorstwie, mogą być wykorzystane także w trudnych warunkach oraz – co także jest ważne – minimalizują ryzyko wystąpienia błędów wynikających z czynnika ludzkiego, stabilizują wydajność i jakość.

Czasem pojawiają się głosy krytyki mówiące, że tak zaawansowane procesy automatyzacji oraz robotyzacji w gospodarce doprowadzą do nasilenia się zjawiska wypierania ludzi z rynku pracy czy odebrania przedsiębiorstwom ludzkiego „pierwiastka”. Choć faktycznie niektóre powtarzalne czynności lub stanowiska pracy mogą okazać się zbędne w następstwie upowszechnienia się Przemysłu 4.0., to jednak należy mieć na uwadze, że w miejsce likwidowanych stanowisk pracy bądź obowiązków pojawią się nowe (związane przede wszystkim z koniecznością zarządzanymi maszynami oraz kontrolą ich działania itd.); poza tym, automatyzacja nie obejmie w krótkim czasie wszystkich procesów zachodzących w firmie – może ona skupić się na jednym z obszarów (np. sortowanie materiału), podczas gdy pracownicy dotychczas zajmujący się danymi czynnościami zostaną oddelegowani do wykonywania innych, bardziej kreatywnych zadań.

Podsumowanie

Nie ma już wątpliwości, że to nowoczesne technologie i maszyny oferowane przez firmę Polteknik stoją w centrum zmian umożliwiających zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz umocnienie jego pozycji strategicznej względem rywali rynkowych. Rzecz jasna, należy mieć na uwadze, że rozwiązania technologiczne są jedynie wsparciem – czasem bardzo cennym i pomocnym w realizowaniu zadań, ale to od kwalifikacji kadry menedżerskiej zależy przyszłość każdego biznesu.

Najnowsze wpisy