728 x 90

W których gałęziach przemysłu najczęściej wykorzystuje się transport pneumatyczny?

W których gałęziach przemysłu najczęściej wykorzystuje się transport pneumatyczny?

Transport pneumatyczny jest obecnie stosowany w branżach takich jak chemiczna i spożywcza oraz w transporcie drogowym, kolejowym i morskim. Stanowi on metodę wewnątrzzakładowego przemysłu materiałów sypkich i bardzo drobnych. Logistycy podkreślają, iż jego zaletą jest oszczędność miejsca, czasu, pracy ludzi, a także dbałość o czystość oraz bezpieczeństwo i higienę na terenie zakładu. Przyspiesza on również czas przemysłu półproduktów i surowców.

Transport pneumatyczny w branży chemicznej

Branża chemiczna charakteryzuje się koniecznością dobrej współpracy różnorodnych węzłów produkcyjnych, zlokalizowanych często na terenie dużych zakładów przemysłowych. Silosy, stacje przeładunkowe i magazyny wymagają dobrej komunikacji w stosowanych procesach produkcyjnych. Dobra automatyzacja transportu wewnątrzzakładowego, którą umożliwia transport pneumatyczny sprawia, że surowce i półprodukty mają szansę być dostarczone do konkretnego odcinka linii produkcyjnej z precyzją co do sekundy. Podobnie transport pneumatyczny sprawdza się w niezawodnym dostarczaniu produktów do miejsc magazynowych lub przestrzeni finalnego ich pakowania.

Transport morski, kolejowy i drogowy

Transport pneumatyczny wykorzystywany jest z powodzeniem w załadunku i rozładunku cystern kolejowych lub drogowych. W tych branżach stosuje się zwykle metody pneumatyczne podciśnieniowe, odpowiednie w przypadku znaczących odległości. Zwłaszcza materiały sypkie spławiane drogą morską mogą być transportowane w specjalnie produkowanych w tym celu jednostkach. Mowa tu o niezwykle nowoczesnych, portowych systemach transportu pneumatycznego. W ten sposób transportowane są nawozy sztuczne, granulaty, zboża, a nawet drewno i produkty drewnopodobne.

Przemysł spożywczy i zastosowanie w nim metod transportu pneumatycznego

Bardzo ważną gałęzią nowoczesnej gospodarki, w której zastosowanie znajduje transport pneumatyczny jest przemysł i przetwórstwo spożywcze. Duża liczba i różnorodność stosowanych w tej dziedzinie linii produkcyjnych, a także złożone, szczegółowe procesy produkcji i konieczność ścisłego zachowywania receptur sprawiają, że transport pneumatyczny staje się nieodzowny, aby materiały sypkie i wiele kluczowych półproduktów dotarły na miejsce na czas, nie tracąc przy tym swej jakości, w tym świeżości, jeśli mowa o przetwórstwie owocowo-warzywnym. Przemysł spożywczy bowiem wraz z jego dużymi i wielosieciowymi zakładami przetwórstwa spożywczego, w których ilość linii produkcyjnych jest naprawdę znacząca, zawdzięcza zastosowaniu metod transportu pneumatycznego wiele wdrożonych procesów produkcyjnych i uskutecznionych procedur kontroli jakości.

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Kluczową dziedziną nowoczesnej gospodarki, w której transport pneumatyczny odgrywa obecnie kluczową rolę jest przetwórstwo tworzyw sztucznych. Najczęściej producenci półproduktów wprowadzają je do obiegu w formie różnorodnych granulatów, których transport i przeładunek stają się możliwe technologicznie wyłącznie dzięki transportowi pneumatycznemu. Zarówno granulaty, jak i ich przetworzone pochodne wymagają bowiem skutecznego przemysłu, nie tylko pomiędzy producentem i jego odbiorcą, ale i wielokrotnej dystrybucji już na terenie samego zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Najnowsze wpisy