728 x 90

Czym jest korozja biologiczna ścian?

Czym jest korozja biologiczna ścian?

Ściany są niewątpliwie najważniejszym elementem konstrukcyjnym i funkcjonalnym każdego budynku. Dlatego też tak ważne jest, aby były one nie tylko odpowiednio zaprojektowane, ale również wykonane z największą starannością. Podczas samego użytkowania także powinno się w szczególny sposób o nie dbać, co pozwoli na uchronienie ich między innymi przed korozją biologiczną. Jej główną przyczyną jest nadmierne zawilgocenie ścian, które może powstać na skutek różnego rodzaju błędów popełnionych nawet na tak wczesnym etapie, jakim jest projektowanie i dobieranie materiałów.

Czym jest korozja biologiczna?

Najprościej mówiąc, korozja biologiczna jest przedwczesnym procesem niszczenia elementów budynku. Polega ona przeważnie na wytwarzaniu organicznych substancji kwasowych, które niszczą materiały budowlane. Zniszczenia mechaniczne mogą być również spowodowane przez korzenie. Główną przyczyną występowania tego rodzaju korozji są sprzyjające warunki dla rozwoju życia biologicznego. To z kolei może być spowodowane na przykład nadmiernym i stałym zawilgoceniem. Do zawilgocenia może dojść na skutek:

  • błędu w projekcie budynku – np. nieprawidłowa konstrukcja dachu i rynien czy zła kolejność układania materiałów budowlanych,
  • błędu wykonawczego – np. nieprofesjonalne wykończenie, nieprzestrzeganie przez pracowników zasad sztuki budowlanej,
  • niewłaściwej eksploatacji budynku – brak przepływu powietrza, niesprawna wentylacja czy zły stan dachu.

Wszystko to może doprowadzić do rozwoju niechcianego życia biologicznego. Stale utrzymująca się na ścianach budynku wilgoć jest doskonałym środowiskiem do rozwoju grzybów, glonów, porostów, mchów, a także bakterii oraz insektów. Warto zauważyć, że każda z wymienionych form jest niebezpieczna nie tylko dla samego budynku, ale również dla zdrowia i życia przebywających w nim osób. Jeśli temu w porę nie zapobiegniemy, będziemy musieli prędzej czy później zdecydować się na odgrzybianie domów oraz inne prace mające na celu usunięcie niszczącej korozji.

Jak zapobiegać korozji biologicznej?

Zapobiec tego rodzaju zjawisku można już na najwcześniejszych etapach budowy. Jednym z nich jest dobór odpowiedniego rodzaju izolacji. Ich głównym zadaniem jest zabezpieczenie budynku przed wilgocią pochodzącą z gruntu. Koniecznością w tym przypadku jest zachowanie ciągłości izolacji przeciwwilgociowej oraz wykonanie jej z kilku warstw odpowiednich materiałów. W ten sposób możemy zapobiec między innymi przenikaniu wody w postaci pary. Ważną rolę spełnia także izolacja termiczna. Niebezpieczne w tym względzie są tak zwane mostki cieplne, w pobliżu których ściana jest chłodniejsza, co sprzyja kondensowaniu się na niej wilgoci. Odpowiednio gruba izolacja może jednak temu zapobiec, dzięki czemu nie będzie konieczne odgrzybianie domów w przyszłości.

Jak walczyć z korozją biologiczną?

Aby skutecznie zwalczyć korozję biologiczną, konieczne jest kompleksowe działanie na wielu płaszczyznach. Najważniejsze jest jednak, aby jak najszybciej usunąć rzeczywistą przyczynę zawilgocenia ścian. W tym przypadku konieczne może okazać się między innymi rozkucie muru czy usunięcie tynku. Wszystko to jednak po to, aby później skutecznie przeprowadzić odgrzybianie domów. Po odgrzybieniu należy ściany odpowiednio zaimpregnować i zapewnić w pomieszczeniach odpowiedni dopływ świeżego powietrza.

Korozja biologiczna zdecydowanie nie jest rzeczą przyjemną a usuwanie jej skutków może okazać się bardzo kosztowne. Warto zatem już na etapie projektowania podjąć odpowiednie działania, które pomogą jej zapobiec.

Najnowsze wpisy