728 x 90

Śmierć bliskiej osoby – jak zorganizować pogrzeb?

Śmierć bliskiej osoby – jak zorganizować pogrzeb?

W obliczu śmierci bliskiej osoby rodzina zastanawia się, czy podoła organizacji pogrzebu. Najwięcej obaw mogą mieć ludzie, którzy pierwszy raz przygotowują taką ceremonię. Na organizację pogrzebu składa się wiele formalności i decyzji, które należy podjąć. Informacji na ten temat można zaczerpnąć z internetu lub w lokalnym zakładzie pogrzebowym na Włochach w Warszawie. Co należy wiedzieć?

Odebranie karty zgonu

Karta zgonu jest podstawowym dokumentem, jaki należy odebrać po śmierci bliskiej osoby. Znaczenie ma miejsce, w którym nastąpiła śmierć.

 • Jeśli zgon nastąpił w domu należy jak najszybciej zgłosić lekarzowi. Zazwyczaj informuje się lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Po przybyciu na miejsce stwierdza zgon i wystawia kartę zgonu.
 • Jeżeli bliski zmarł w szpitalu, dokument wystawia lekarz pracujący na oddziale.
 • W przypadku zgonu w wyniku przestępstwa kartę zgonu wystawia, na zlecenie policji lub sądu, lekarz wezwany na miejsce ujawnienia zwłok.

Wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego

Posiadając kartę zgonu, należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, właściwego ze względu na miejsce śmierci lub znalezienia zwłok. Osoby organizujące pogrzeb, zazwyczaj rejestrują zgon najszybciej jak to możliwe. W polskim prawie widnieje przepis mówiący, że w USC śmierć bliskiego  trzeba zgłosić do 3 dni. Jeśli zaś zgon nastąpił z powodu choroby zakaźnej, przepisy nakazują rejestrację w 24 godziny. Po zgłoszeniu urzędnik wydaje akt zgonu. Warto sprawdzić, czy dane, które na nim widnieją, są poprawne. Posiadanie tego dokumentu uprawnia do otrzymania ubezpieczenia oraz zasiłku pogrzebowego oraz organizacji uroczystości pogrzebowych.

Kontakt z zakładem pogrzebowym

Zakład pogrzebowy na Woli w Warszawie to jedna z instytucji, którą należy wybrać, aby zlecić transport ciała i przygotowanie wszystkiego, co potrzebne do pogrzebu. Na rozmowę z przedstawicielem należy zabrać:

 • kartę zgonu
 • akt zgonu
 • dowód osobisty Zmarłej osoby lub inny dokument poświadczający tożsamość
 • ostatni odcinek emerytury/renty albo zaświadczenie o zatrudnieniu osoby Zmarłej.

Pracownik podczas spotkania powinien zapytać o oczekiwania związane z pochówkiem, doradzić, wskazać najlepsze rozwiązania, a przede wszystkim ustalić:

 • formę ceremonii, która może być wyznaniowa lub bezwyznaniowa
 • datę ewentualnej kremacji
 • datę pogrzebu
 • lokalizację cmentarza
 • wybór urny albo trumny,
 • rodzaj dekoracji kwiatowych i ewentualnej oprawy muzycznej
 • przewóz ciała do chłodni oraz z chłodni do kaplicy, sali pożegnań.

O czym jeszcze warto pamiętać podczas organizacji pogrzebu?

Jeżeli pogrzeb będzie wyznaniowy, należy skontaktować się z duchownym, w celu zarezerwowania terminu oraz świątyni, a także dopełnienia wszelkich formalności w kancelarii parafialnej. Należy też skontaktować się z zarządcą cmentarza. W jego biurze oddaje się kartę zgonu – część przeznaczoną dla administracji cmentarza, wnosi opłatę za miejsce i prosi o wyznaczenie grobu, w którym zostanie złożone ciało lub urna Zmarłego.

Coraz częściej zakłady pogrzebowe, jak zakład pogrzebowy na Woli w Warszawie, pomagają lub wręcz wyręczają rodzinę w dopełnieniu wszelkich formalności. Służą również pomocą i wyjaśnieniami. Dlatego, choć organizacja pogrzebu wydaje się skomplikowana, zazwyczaj przebiega sprawnie.

Najnowsze wpisy