728 x 90

System fotowoltaiczny – czy to się opłaca?

System fotowoltaiczny – czy to się opłaca?

Jednym z najważniejszych trendów w globalnym sektorze energetycznym jest wzrost udziału energii odnawialnej. Wynika to z kilku czynników. Jednym z nich jest rozwój technologii. Oprócz tego na znaczeniu zyskują wszelkie metody pozyskiwania energii, pozwalające ograniczyć wytwarzanie substancji szkodliwych dla środowiska. Unia Europejska dąży do istotnego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (2009/28/WE) należy osiągnąć 20% udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii przy jednoczesnym poprawieniu efektywności energetycznej o 20%. Wszystko to ma zostać osiągnięte do roku 2020. Z kolei w październiku 2014 roku przyjęto ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030. Zakładają kontynuowanie dotychczasowych działań i osiągnięcie 40% udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Wszystko to stanowi wkład Unii Europejskiej w realizację postanowień porozumienia klimatycznego z Paryża. Przekłada się to na rosnące ceny energii pozyskiwanej ze spalania paliw kopalnianych. Nie dziwi więc, że w Polsce rośnie popularność fotowoltaiki.

Podstawowe informacje dotyczące instalacji fotowoltaicznej

Instalacja fotowoltaiczna służy do zasilania naszego domu w darmową energię elektryczną, wykorzystując potencjał energetyczny słońca. Dzięki temu jest rozwiązaniem niezwykle ekologicznym. Oprócz tego pozwala znacząco zmniejszyć nasze rachunki za prąd. Najważniejszym elementem takiej instalacji są panele fotowoltaiczne. To one są odpowiedzialne za wytwarzanie prądu z promieniowania słonecznego. Urządzenie składa się z licznych ogniw fotowoltaicznych, połączonych ze sobą w sposób szeregowy. Możemy wyróżnić dwa główne typy ogniw – polikrystaliczne oraz monokrystaliczne. Różnią się między sobą tym, z jakiego rodzaju krzemu zostały wykonane. Te pierwsze są na ogół prostokątne i jasnoniebieskie. Ponieważ ich produkcja jest stosunkowo prosta, zwykle są one tańsze. Ogniwa monokrystaliczne mają bardziej złożoną konstrukcję i występują w różnych kolorach – od ciemnoniebieskiego do czarnego. Każde ogniwo posiada zaokrąglone rogi, więc możemy je łatwo rozpoznać. Panele monokrystaliczne osiągają wyższy poziom mocy podczas pełnego nasłonecznienia. Natomiast w warunkach zachmurzenia, lepiej zdać się na panele polikrystaliczne.

Koszty związane z instalacją fotowoltaiczną

Koszt instalacji fotowoltaicznej zależy od wielu czynników. Przeciętny zestaw o mocy szczytowej 5 kW wyniesie nas około 30 tys. zł. Dokładana cena zależy od wielu czynników, z których najważniejszym jest właśnie moc szczytowa takiej instalacji. Ta wartość z kolei powinna zależeć od ilości energii, którą zużywa nasze gospodarstwo domowe. Największym wydatkiem są fotoogniwa, gdyż to od nich zależy wydajność całej instalacji. Oprócz tego trzeba wziąć pod uwagę koszty montażu i zakupu właściwego osprzętu elektrycznego. Zazwyczaj producenci oferują 25-letnią gwarancję na sprawność instalacji. Dlatego też fotowoltaika stanowi długoterminową inwestycję.

Oczywiście wysokie koszty związane z tą technologią mogą stanowić poważną zaporę, powstrzymującą nas przed korzystaniem z tego typu energii odnawialnej. W tym celu warto skorzystać z dostępnych źródeł dofinansowania. Przykładem mogą być tu programy rządowe Czyste Powietrze oraz Mój Prąd. Celem tego pierwszego jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji poprzez wymianę przestarzałych źródeł ciepła. Możemy uzyskać pieniądze między innymi na instalację odnawialnych źródeł energii — kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej. Z kolei program Mój Prąd skupia się na zwiększaniu produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych. Przeznaczony jest dla osób fizycznych, które chcą produkować prąd na własne potrzeby.

Źródło: pvplus.pl – fotowoltaika do domów jednorodzinnych

Najnowsze wpisy