728 x 90

Woda w sprężonym powietrzu – skąd się bierze?

Woda w sprężonym powietrzu – skąd się bierze?

Procentowa zawartość cząsteczek wody jest jednym z najważniejszych parametrów opisujących jakość sprężonego powietrza. Zbyt wysokie wartości w tym zakresie mogą być bardzo szkodliwe dla instalacji pneumatycznych, jak i wszelkiego rodzaju urządzeń zasilanych tym medium roboczym. Skąd w sprężonym powietrzu bierze się woda?

Woda – produkt uboczny procesu sprężania powietrza

Woda jest naturalnym produktem ubocznym powstającym podczas pracy każdej sprężarki. Jej ilość jest zależna temperatury powietrza, zawartości wody w powietrzu oraz parametrów pracy samego urządzenia. Dla przykładu sprężarka charakteryzującą się wydajnością rzędu 20m3/min będzie generowała średnio 13,5 litra wody na każdą godzinę pracy – większość w postaci kondensatu wodno-olejowego oraz części w postaci wody odzyskiwanej przez osuszacz sprężonego powietrza.

Separator kondensatu oraz osuszacz sprężonego powietrza

Separator kondensatu oraz osuszacz sprężonego powietrza pozwalają na usunięcie nadmiaru wilgoci z generowanego przez sprężarkę gazu. Zadaniem tego pierwszego urządzenia jest separacja oleju z kondensatu wodno-olejowego powstającego w procesie sprężania. Ma to ogromne znaczenie ekologiczne (niedozwolone jest usuwanie do kanalizacji tego typu mieszanin), a z drugiej strony pozwala na usunięcie większości wody powstającej podczas pracy sprężarki. Wśród urządzeń tego typu na rynku znaleźć można separatory kondensatu absorpcyjne, grawitacyjne, mechaniczne oraz najnowocześniejsze i najefektywniejsze membranowe.

Jeśli chodzi o osuszacze sprężonego powietrza, to ich zadaniem jest usunięcie pozostałej ilości wody obecnej w powietrzu po jego sprężeniu. W zależności od wydajności pozwalają one na znaczną redukcję procentowej zawartości cząsteczek wody (określa to norma ISO 8573-1) oraz punktu rosy (temperatury, poniżej którego dochodzi do dalszego wytrącania się wody z powietrza). W zależności od wykorzystanych technologii urządzenia te dzielą się na:

  • Osuszacze ziębniczo-chłodnicze – charakteryzują się najprostszą budową, a ich zasada działania opiera się obniżeniu temperatury powietrza w warunkach obiegu zamkniętego.
  • Osuszacze membranowe – elementem roboczym jest w ich przypadku specjalna membrana wykonana z włókna polimerowego. Urządzenia tego typu łączą w sobie często funkcję filtra, a tym samym pozwalają na kompleksowe oczyszczanie wytwarzanego sprężonego powietrza.
  • Osuszacze adsorpcyjne – elementem roboczym tych urządzeń jest adsorbent, czyli substancja przyciągająca oraz wiążąca w sobie cząsteczki wody. Specyfika działania tego typu osuszaczy wymusza konieczność regularnych wymiany adsorbentów.

Co warte zaznaczenia, osuszacze ziębniczo-chłodnicze pozwalają na uzyskanie punktu rosy na poziomie 3°C. Praca w niższych zakresach temperatur wymusza konieczność sięgnięcia po osuszacze membranowe lub adsorpcyjne (pozwalają one na obniżenie punktu rosy do poziomu -40°C). Niedostosowanie rodzaju i wydajności urządzenia osuszającego do założeń technologicznych i warunków pracy całej linii pneumatycznej będzie skutkowało złą jakością sprężonego powietrza pomimo sprawności całego systemu.

Podsumowując, duże ilości wody w sprężonym powietrzu mogą wpływać negatywnie na jakość gazu, ale i na trwałość i wydajność całej linii produkcyjnej zaopatrywanej przez to medium robocze.

źródło: Bogepolska.pl – sprężarka

Najnowsze wpisy