728 x 90

Autyzm – jakie zachowania powinny Cię zaniepokoić?

Autyzm – jakie zachowania powinny Cię zaniepokoić?

Autyzm w oficjalnej terminologii medycznej nie jest uznawany za chorobę, a zaburzenie rozwoju o charakterze neurologicznym. Pierwsze objawy autyzmu pojawiają się we wczesnym dzieciństwie, zazwyczaj przed ukończeniem przez dziecko trzeciego roku życia. Przypadłość ta częściej dotyka chłopców niż dziewczynki. Nieprawidłowości rozwoju osób, u których stwierdzono autyzm, mogą mieć różny poziom nasilenia, zazwyczaj jednak dotyczą problemów z interakcją społeczną, komunikacją oraz wyrażaniem emocji. Chociaż przyczyna powstawania zaburzeń nie jest do końca znana, zdaniem lekarzy mają one podłoże genetyczne. Badania przeprowadzone u osób z autyzmem ujawniły także nieprawidłowy poziom serotoniny i innych neuroprzekaźników w mózgu, co mogło przyczynić się do wystąpienia zaburzeń rozwoju tego organu w okresie płodowym i pierwszych miesiącach życia. Wpływ na pojawienie się autyzmu mogą mieć także czynniki środowiskowe.

Symptomy autyzmu

Ze względu na różnorodność objawów i poziomu nasilenia zaburzeń, zdiagnozowanie autyzmu nie jest łatwe. Zazwyczaj pierwsze symptomy dostrzegają rodzice. Dziecko dotknięte autyzmem odbiera otaczający je świat odmiennie od osób zdrowych, dlatego zachowuje się inaczej od rówieśników. Charakterystycznym objawem nieprawidłowości rozwojowych jest brak zdolności mówienia lub ich nagła utrata. Niepokój rodziców wzbudza często uporczywe powtarzanie przez dziecko pewnych wyrazów, a także trudności z rozpoczęciem i utrzymaniem konwersacji. U osób dotkniętych autyzmem występują także zaburzenia zachowania. Osoba autystyczna wiele czynności wykonuje rutynowo, a zaburzenie rutyny wywołuje zdenerwowanie.

Charakterystycznym symptomem jest także nadwrażliwość lub niewrażliwość na bodźce, takie tak dźwięki, kolory czy dotyk. Zaburzenia rozwojowe sprawiają, że dziecko zamyka się w swoim świecie, ograniczając kontakt z otoczeniem. Przestaje reagować na własne imię, rzadko się uśmiecha, nie zwraca uwagi na uczucia innych i nie utrzymuje kontaktu wzrokowego z innymi osobami.

Leczenie autyzmu

Pomimo tego, że zaburzenia rozwojowe mają charakter nieuleczalny, wczesne wykrycie i zdiagnozowanie autyzmu pozwala rozpocząć leczenie, które ułatwi dziecku funkcjonowanie w społeczeństwie. W związku z tym, że nie istnieją jednoznaczne testy pozwalające w prosty sposób zdiagnozować autyzm, w celu wykrycia nieprawidłowości rozwojowych należy w pierwszej kolejności odwiedzić gabinet psychologiczny. Psycholog na podstawie obserwacji zachowań dziecka wykonuje ocenę poziomu jego rozwoju. W przypadku wykrycia nieprawidłowości niezbędne jest wykonanie badań okulistycznych, laryngologicznych, neurologicznych oraz słuchu, w celu wykluczenia występowania innych chorób, które mogą przyczyniać się do powstawania zaburzeń rozwojowych dziecka. Dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem wymagają stałej opieki i leczenia. Leczenie obejmować powinno terapię behawioralną, która przyczynia się do poprawy komunikacji z otoczeniem, edukację pod okiem specjalistów, ewentualnie także farmakoterapię.

Podsumowanie

Odmienne postrzeganie świata powoduje, że osoby dotknięte autyzmem mają problem z komunikowaniem się z otoczeniem, przez co narażone są na wyobcowanie i osamotnienie. Systematyczna terapia pozwala im włączyć się w życie społeczne, nawiązywać relacje z innymi ludźmi, a nawet osiągać sukcesy. Warto pamiętać, że niektóre osoby autystyczne mają niezwykłe zdolności matematyczne, plastyczne, językowe, czy muzyczne, które mogą z powodzeniem rozwijać i wykorzystywać.

Źródło: rodziceidzieci.com – psycholog

Najnowsze wpisy