728 x 90

Diastema – przyczyny powstawania

Diastema – przyczyny powstawania

Diastema jest naukowym określeniem pustej przestrzeni między przednimi zębami. Zjawisko o podłożu fizjologicznym bądź patologicznym często jest wstydliwą dolegliwością wśród pacjentów. Niniejszy wpis porusza kwestię potencjalnych przyczyn powstawania diastemy oraz podstawowych sposobów leczenia tego schorzenia.

Diastema – co to takiego?

Diastemą nazywana jest charakterystyczna przerwa między zębami. Występuje ona najczęściej między górnymi siekaczami przyśrodkowymi, określanych potocznie „jedynkami”. Warto zaznaczyć, że w stomatologii mianem diastemy można określić przerwę wynoszącą więcej niż 2 mm. Stan ten nie jest jedynie defektem kosmetycznym, lecz wadą, która nieleczona może w konsekwencji doprowadzić do wad wymowy czy chorób przyzębia.

Pierwszym krokiem koniecznym w postawieniu diagnozy jest zdjęcie rentgenowskie.

Diastema – jakie są jej rodzaje?

W przypadku nieprawidłowego ułożenia zębów siecznych przyśrodkowych można mówić o trzech rodzajach diastemy. Są to następujące rodzaje:

  • diastema równoległa – stan występuje wówczas, gdy zęby ułożone są do siebie w sposób równoległy,
  • diastema zbieżna – w tym przypadku końce siekaczy są skierowane do wewnątrz, zaś ich korzenie są rozsunięte,
  • diastema rozbieżna – ta sytuacja stanowi odwrotność wyżej opisanej.

Jakie są przyczyny występowania diastemy?

Podobnie jak w przypadku wariantów samej dolegliwości, istnieją trzy przyczyny potencjalnego wystąpienia diastemy. Stomatolodzy wyróżniają trzy źródła pojawienia się schorzenia, określając je mianem diastemy:

  • prawdziwej – gdy przyczyną powstawania przerwy między siekaczami jest zbyt niski przyczep bądź przerost wędzidełka.
  • rzekomej – występująca wówczas, gdy pojawienie się diastemy wynika z braku siekaczy bocznych (tzw. hipodoncja) lub też zbyt małych rozmiarów tychże (tzw. mikrodoncja). W takim przypadku przerwa między zębami powoduje rozsunięcie pozostałych elementów uzębienia.
  • fizjologicznej – występująca najczęściej u dzieci w okresie wymiany kompletu uzębienia. Wyrzynanie się stałych siekaczy bocznych przed przyśrodkowymi może skutkować wystąpieniem diastemy.

Warto mieć na względzie, że tendencje do wystąpienia diastemy mogą być dziedziczne. Dotyczy to sytuacji, w której schorzenie jest związane z dysproporcją między wielkością ,,jedynek” a wymiarami żuchwy lub szczęki pacjenta. Na pojawienie się diastemy wpływ również uwarunkowania genetyczne związane z przerostem wędzidełka.

Dlaczego leczenie diastemy jest ważne?

Diastema nie jest jedynie wstydliwym defektem kosmetycznym. Nieleczona może prowadzić do wystąpienia licznych stanów chorobowych uzębienia. Bez względu na to czy diastema pojawi się u dziecka czy osoby starszej – istnieją sposoby na jej leczenie.

W przypadku diastemy u osób dorosłych dość często stosowana jest pomoc ortodontyczna. Rozwiązaniem będzie założenie aparatu ortodontycznego w Piasecznie lub innym mieście, a także zastosowania innych form korekcji diastemy np. maskowanie przy użyciu kompozytu lub przy zastosowaniu licówek.

 

Najnowsze wpisy