728 x 90

Inteligencja emocjonalna – dlaczego jest ważna w pracy menedżera?

Inteligencja emocjonalna – dlaczego jest ważna w pracy menedżera?

Często podejmujemy decyzje pod wpływem emocji, również w środowisku zawodowym. Nie należy ich lekceważyć, lepiej je rozwijać.

Czym jest inteligencja emocjonalna?

W koncepcji Mayera i Saloveya inteligencja emocjonalna jest zestawem umiejętności, takich jak:

  • Wykorzystanie emocji do wspomagania myślenia – to nasze samopoczucie determinuje sposób myślenia. W zależności od tego, co czujemy i jak przeżywamy emocje, jesteśmy w stanie generować nowe pomysły czy przyjmować różne punkty widzenia.
  • Dostrzeganie i wyrażanie emocji – choć wiele ludzi ma z tym problem, to właśnie emocje sygnalizują ważne wydarzenia. To, czy jesteśmy szczęśliwi, przygnębieni, czy po prostu dumni.
  • Rozumienie i wykorzystanie emocji – emocje nie są przypadkowe. Zmieniają się według określonych zasad, za którymi stoją konkretne przyczyny. Ta umiejętność pozwala interpretować znaczenie emocji, związek między nimi a konkretnymi wydarzeniami czy też przewidywać ich zmiany u siebie i innych.
  • Regulowanie i kontrolowanie emocji – to bardzo ważna umiejętność, która pomaga w dokonywaniu zmian czy rozwiązywaniu problemów. Emocje należy włączyć do rozumowania, ponieważ wpływają na myślenie i podejmowanie decyzji.

Inteligencja emocjonalna w praktyce

Dostrzeganie i rozumienie emocji jest niezwykle ważne nie tylko w życiu codziennym, ale również w zawodzie menedżera. Wyobraź sobie, że właśnie przedstawiasz ważną prezentację przed zespołem, nagle jeden z członków robi zdziwioną minę, przygląda się i marszczy czoło. Co robisz? Większość osób w tym momencie na chwilę przerwie prezentację, by jeszcze raz rzucić okiem na prezentowany slajd. I nagle dostrzeże błąd, którego wcześniej nie widział. Pomiędzy zespołem wywiąże się dyskusja i wspólne poprawienie nieścisłości – tak właśnie działa inteligentny menedżer. Dostrzega emocje i wykorzystuje je w sposób pozytywny – do zmiany myślenia.

Jak rozwijać inteligencję emocjonalną?

Według badań naukowych inteligencja emocjonalna u osób dorosłych w średnim wieku jest wyższa niż u młodych ludzi. Te wyniki sugerują, że umiejętności z nią związane można ćwiczyć i rozwijać, np. poprzez studia menedżerskie w Warszawie, wybierając Akademię Psychologii Przywództwa. To studia, w których uczestnicy mają możliwość pogłębionej, psychologicznej pracy nad sobą. Jednocześnie program jest mocno osadzony biznesowo, praktyczny i dostosowany do realiów naszych firm i otoczenia społeczno-gospodarczego. Nauczą one, jak:

  • Ćwiczyć rozpoznawanie emocji,
  • Radzić sobie ze stresem,
  • Mieć poczucie własnej wartości,
  • Emocje wpływają na myślenie, zarówno w życiu codziennym jak i zawodowym,
  • Patrzeć na daną sytuację oczami drugiej osoby, aby lepiej rozumieć innych i adekwatnie reagować w trudnych sytuacjach.

Posiadanie wysokiego poziomu inteligencji emocjonalnej niesie wiele korzyści. To nie tylko sposób, by lepiej zrozumieć zachowanie innych czy zmieniać własne myślenie. To także większa pewność siebie, sprawniejsza komunikacja, lepsze radzenie sobie ze stresem czy też bardziej optymistyczne podejście do życia.

 

Najnowsze wpisy