728 x 90

Jakie działania można podjąć w ramach polubownej windykacji długów?

Jakie działania można podjąć w ramach polubownej windykacji długów?

Egzekwowanie wierzytelności często jest długim, żmudnym i problematycznym procesem, który powoduje stres i niepewność. Odzyskanie należności wiąże się często z kilkuletnimi postępowaniami sądowymi, a następnie długo trwającymi czynnościami egzekucyjnymi prowadzonymi przez komorników. Prowadząc windykację na drodze sądowej, musimy przygotować się na wieloletnią batalię, która prawdopodobnie będzie polegała na stałym otrzymywaniu informacji od komornika o niemożności wyegzekwowania naszych należności na podstawie art. 824 §1 pkt. 3 KPC, mówiąc prościej – wobec stwierdzenia bezskutecznej egzekucji. Oznacza to tyle, że wykazany majątek dłużnika nie jest wystarczający do spełnienia naszych żądań.

Polubowna windykacja długów

Właśnie z powodu trudności z egzekucją należności na drodze sądowej, zawsze warto spróbować polubownej windykacji długów, która tak naprawdę jest pierwszą czynnością, jaką powinniśmy zrobić po ustaleniu zadłużenia. Zanim skierujemy sprawę do sądu, spróbujmy po prostu dogadać się z dłużnikiem na formę spłaty długu i dojść do jakiegoś konsensusu. Pójście na kompromis z terminami, ustalenie zapłaty ratalnej lub nawet umorzenie części długu w przypadku deklaracji dłużnika, jest zdecydowanie lepszym i wartym rozważenia rozwiązaniem.

Jakie działania wchodzą w skład polubownej windykacji?

Polubowna windykacja nazywana jest często miękką i polega na zdyscyplinowaniu naszego dłużnika, aby ten podjął się spłaty zadłużenia, bez wchodzenia na drogę sądową. Nam zaoszczędzi to sporo czasu, a dłużnikowi dodatkowych kosztów. Jakie działania możemy podjąć na etapie polubownej windykacji długów? Mówiąc ogólnie – kontakt. Będzie to chociażby telefoniczne przypomnienie dłużnika o obowiązującym terminie zapłaty, korespondencja mailowa lub listowa z wezwaniami do zapłaty, osobisty kontakt podczas windykacji terenowej, czy negocjacje telefoniczne mające na celu wypracowanie kompromisu odnośnie spłaty zadłużenia. Jak zostało napisane wcześniej – jest to windykacja miękka, dlatego, że wymaga od nas wielu miękkich umiejętności interpersonalnych. W kontakcie z dłużnikiem ważna jest oczywiście stanowczość, jednak jednocześnie musi do niego dotrzeć nasza empatia i zrozumienie. Inaczej mówiąc, dłużnik musi odczuć naszą determinacją do odzyskania wierzytelności, ale tym samym poczuć, że znajduje u nas zrozumienie swojej sytuacji, która często może być bardzo trudna.

Kiedy zacząć proces polubownej windykacji?

Jak najszybciej. Nie powinniśmy zwlekać z nawiązaniem kontaktu z dłużnikiem. Im szybciej to zrobimy tym lepiej dla nas. Jeśli będziemy zwlekać z tym za długo, dłużnik może mieć wrażenie, że uda mu się wymigać od spłaty długu i nie podejmować już nigdy kontaktu z wierzycielem ani firmą windykacyjną. Z tego powodu polubowną egzekucję możemy rozpocząć nawet kolejnego dnia po powstaniu zadłużenia. Nie powinniśmy być jednak zbyt natrętni. Zbyt częste kontaktowanie się z dłużnikiem po krótkim czasie od powstania zadłużenia, może wywołać zupełnie odwrotny efekt. Dlatego najczęstszym rozwiązaniem jest kontakt z dłużnikiem po 7 dniach od upływu terminu zapłaty. Pamiętajmy, że im szybciej rozpoczniemy polubowną windykację, tym więcej dla nas korzyści i mniej stresu.

Najnowsze wpisy