Czerwińska: więcej autonomii dla uczelni [NKN]

‒ Na gruncie nowej ustawy rozważamy zmniejszenie liczebności strumieni pieniędzy dla uczelni i przyznanie jednej połączonej dotacji na szkolnictwo wyższe i naukę. Chcemy zapewnić uczelniom większą autonomię w dysponowaniu środkami – powiedziała drugiego dnia konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki prof.… Continue Reading

Udostępnianie plików źródłowych podręczników Nasz Elementarz i Nasza Szkoła

men

Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępni wszystkim zainteresowanym pliki źródłowe wykorzystane do podręczników „Nasz Elementarz” oraz „Nasza Szkoła” z zakresu edukacji polonistycznej, społecznej, matematycznej i przyrodniczej dla klas I-III szkoły podstawowej, które zostały opracowane na zlecenie MEN. Udostępnione zostaną pliki źródłowe utworów,… Continue Reading

Lekcja RP w Pałacu Prezydenckim

men

W piątek 26 maja 2017 roku, o godzinie 12:00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się kolejna „Lekcja RP”, tym razem poświęcona postaci Tadeusza Kościuszki. Lekcja ma związek z ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Tadeusza Kościuszki. Tę wyjątkową postać przybliżą nam… Continue Reading