Szkolnictwo branżowe i edukacja włączająca – wizyta wiceminister edukacji w Rzeszowie i Przemyślu

men

Zmiany w systemie szkolnictwa branżowego i technicznego oraz edukacja włączająca, a także kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – to główne tematy poniedziałkowej wizyty Marzeny Machałek Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w województwie podkarpackim. 19 marca br. w Rzeszowie… Continue Reading

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia – projekt w konsultacjach

men

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z… Continue Reading