Projekty podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz ramowych planów nauczania dla wszystkich typów szkół – zaczynamy prekonsultacje

men

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ramowe plany nauczania – to dwa projekty, które przekazujemy dzisiaj (30 listopada) do opiniowania wszystkim zainteresowanym w ramach prekonsultacji. Zachęcamy… Continue Reading

Debata oksfordzka nad tezą: „Polska gospodarka nie potrafi wykorzystać potencjału polskiej nauki”

Podczas konferencji Narodowego Kongresu Nauki organizowanej przez Ministerstwo Nauki, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która jest partnerem merytorycznym wydarzenia serdecznie zaprasza studentów na otwartą debatę oksfordzką pt: „Polska gospodarka nie potrafi wykorzystać potencjału polskiej nauki”. Konferencja odbędzie się 7 grudnia 2016… Continue Reading

Seminarium „Rola opiekuna w projektach mobilności edukacyjnej w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe”

W dniu 7 listopada 2016r. w Hotelu Mercure w Warszawie odbyło się seminarium dotyczące roli opiekuna w projektach mobilności edukacyjnej w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowe w którym wzięli udział przedstawiciele szkół zawodowych oraz innych instytucji będących beneficjentami programu Erasmus+.… Continue Reading