Brief – o edukacji obywatelskiej

Najnowszy Brief dotyczący nauczania edukacji obywatelskiej w szkołach w Europie podsumowuje wnioski z obszernego raportu o tej samej tematyce, który ukazał się na jesieni 2017r. Brief koncentruje się na następujących zagadnieniach: Reformy w zakresie polityki dotyczącej edukacji obywatelskiej w szkołach… Continue Reading

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

Rok 2018 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego (ERDK). Jego hasło przewodnie brzmi: Nasze dziedzictwo: gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością. W ramach obchodów ERDK zorganizowanych zostanie szereg wydarzeń  na poziomie centralnym, krajowym i regionalnym. Beneficjenci programu Erasmus+ mogą ubiegać… Continue Reading

Kariera zawodowa nauczycieli w Europie

Kariera zawodowa nauczycieli w Europie: początki pracy zawodowej, awans i system wsparcia Eurydice opublikowała nowy raport dotyczący różnych aspektów zawodu nauczyciela w Europie Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support. Nauczyciele odgrywają kluczową rolę w systemach edukacji. Raport Eurydice… Continue Reading

Studenci poparli Konstytucję dla Nauki

Reforma szkolnictwa wyższego i nauki, wypracowana przez ostatnie dwa lata przez resort Jarosława Gowina, z każdym tygodniem pozyskuje kolejne głosy poparcia środowiska akademickiego. Jeszcze w styczniu reformę poparł Parlament Studentów RP, dziś swoje poparcie oficjalnie wyrażają kolejni reprezentanci studentów –… Continue Reading

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

men

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ogłoszony przez UNESCO. Jego ideą jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na bogactwo różnorodności językowej świata i konieczność jego ochrony, a także promocji wielojęzyczności. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ustanowiony został w czasie 30. Sesji… Continue Reading