Edukacja historyczna – współpraca MEN i IPN

Democray-at-School-4

Nowatorskie formy nauczania historii zapowiedziały Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Pamięci Narodowej we wspólnym liście intencyjnym. Obie instytucje będą dążyły do aktywnego udziału młodzieży w przedsięwzięciach patriotycznych i edukacyjnych. Celem porozumienia jest także wspieranie procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli historii i przedmiotów… Continue Reading

Poradniki dla nauczycieli trzecioklasistów − część 1

Democray-at-School-4

Publikujemy kolejną część poradników dla nauczycieli. Materiały są przeznaczone do podręcznika Nasza szkoła. Klasa 3. Część 1. W poradnikach znajdują się propozycje realizacji treści podręcznika, karty pracy, rozkład materiału, wskazówki, jak korzystać z poradnika i podręcznika do edukacji zintegrowanej i matematycznej. źródło

Rozwijamy współpracę polsko-chińską

Intensyfikacja współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i nauki pomiędzy Polską a Chinami była głównym tematem spotkania sekretarza stanu w MNiSW, prof. Aleksandra Bobko, z Zhao Jianjun, wicegubernatorem chińskiej prowincji Henan. źródło

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy,  pozytywnie zaopiniowanych przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu 18 sierpnia br.

men

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy z tytułu pomocy w usuwaniu skutków zdarzeń losowych zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na… Continue Reading