Świąteczne spotkanie kolędowe w Domu Arcybiskupów Warszawskich

Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczyła w poniedziałek, 8 stycznia br. w spotkaniu kolędowym z dyrektorami szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych Archidiecezji Warszawskiej.

Gospodarzem spotkania w Domu Arcybiskupów Warszawskich był Kardynał Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski.

Wiceminister edukacji wyraziła podziękowanie dla pedagogów, którzy z pasją i poświęceniem wypełniają swoją nauczycielską misję, nie szczędząc wysiłku wkładanego w wychowanie i nauczanie młodego pokolenia. Przypomniała o istotnych zadaniach szkoły, do których należy umacnianie wspólnoty w najbliższym środowisku, opartej na współpracy między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Życzyła wszystkim obecnym, aby Nowy Rok 2018 sprzyjał realizacji wszystkich szlachetnych planów i zamierzeń.

Podczas poniedziałkowego spotkania obecni byli również przedstawiciele Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

men

źródło

admin