Uwaga media. Zapowiedź wspólnej konferencji MEN i IPN z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

Zapowiedź udziału wiceministra edukacji Macieja Kopcia w konferencji dotyczącej podsumowania cyklu wspólnych działań edukacyjnych IPN i MEN

We wtorek, 13 lutego br. o godz. 10.00 wiceminister edukacji Maciej Kopeć weźmie udział w konferencji prasowej dotyczącej podsumowania cyklu wspólnych działań edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

W spotkaniu wezmą udział również prezes IPN dr Jarosław Szarek, dyrektor biura edukacji narodowej IPN Adam Hlebowicz.

Miejsce: Przystanek Historia Centrum Edukacyjnym im. Janusza Kurtyki, przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie. 

Tematem konferencji jest podsumowanie wspólnych działań edukacyjnych IPN i MEN dotyczących upowszechniania wiedzy o „operacji polskiej” NKWD i prezentacja teki edukacyjnej IPN, którą ministerstwo edukacji przekaże do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych.

W 2017 roku Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej zrealizowały wspólnie w 19 miastach Polski pierwszy cykl szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”. Cykl nosił tytuł „Między dwoma totalitaryzmami” i obejmował 6 tematów dotyczących historii w latach 1937-1948. W szkoleniu wzięło udział 848 nauczycieli, z których 475 otrzymało certyfikat, a 132 zaświadczenia MEN/IPN. Szkolenia będą kontynuowane.

Dodatkowo w ramach wspólnych działań MEN i IPN do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych rozesłano kalendarz „Niepodległość 1918-2018”, który jest inicjatywą wpisującą się w obchody 100-lecia obchodów niepodległości.

Dodatkowych informacji udziela:

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

men

źródło

admin